Thursday, March 8, 2012

Safiyyah binti Huyay

  • Nama penuhnya ialah Safiyyah binti Huyay bin Akhtab bin Sa'yah bin Tha'labah bin 'Ubayd bin al-Khazraj bin Ali Habib bin al-Nadir.

  • Daripada keturunan nabi iaitu keturunan Nabi Harun.

  • Ibunya bernama Barrah binti Samual daripada Yahudi Bani Quraizah.

  • Safiyyah dilahirkan 11 thaun sebelum hijrah, atau dua tahun setelah kenabian Muhammad s.a.w.

  • Pernah menjadi isteri kepada Salam bin Mushkam dan Kinanah bin Abi al-Haqiq.

  • Safiyyah ditawan dalam perang Khaybar lalu ditawarkan untuk menjadi isteri Nabi, dan beliar menerimanya.

  • Meninggal sekitar umurnya 50 tahun, pada zaman pemerintahan Mu'awiyah.
Selamat Hari Wanita kepada semua wanita seluruh dunia...

No comments: