Thursday, January 5, 2017

Capati

Nak makan tosai ke capati, tosai ke capati, capati ke tosai.... 😈

Okay, u WIN capati 😋